fbpx

BOD TOT AANKOOP

De ondergetekende(n):
Wens(t)en door middel van dit schrijven een bod tot aankoop te doen op het eigendom gelegen te
euro

Dit bod is onherroepelijk en gaat in op heden *

voor een periode van *

dagen

Eindigend op *

Onder volgende voorwaarden (welke worden opgenomen in de verkoopovereenkomst of wederzijdse aankoop/verkoopbelofte):

De ondergetekende zal een schadeloosstelling van 10% op de gebodene prijs dienen te betalen indien hij/zij zijn/haar verplichtingen niet nakomt en van de aankoop zou afzien.

  • Bodemattest:    
  • Stedenbouwkundige inlichtingen:    
  • Inlichtingen syndicus:    
  • EnergiePrestatieCertificaat:    
  • Keuring Elektrische Installatie:    
  • Asbest attest:    

De aanvaarding van het bod door de verkoper(s) brengt de koop/verkoop tot stand.

Coprimmo doet het nodige voor de opmaak van de verkoopovereenkomst of wederzijdse aankoop/verkoopbelofte en voor de ondertekening ervan. Bij ondertekening dient door de koper een waarborg gesteld te worden van 10% van de verkoopprijs bij zijn/haar notaris.Door dit formulier te verzenden verklaart u zich akkoord met ons privacy statement.

(*) verplichte velden